Informujemy, iż firma Poltrep s.c. realizuje projekt pt.

„Zaprojektowanie i wykonanie zbiornika do maceracji oraz nakłuwacza do owoców w celu uzyskania ekstraktów o podwyższonym potencjale antyoksydacyjnym dla przedsiębiorstwa „Poltrep”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarska wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3. Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

 

Całkowita wartość projektu: 122 877,00 zł

Wartość dofinansowania: 89 910,00 zł

 

Celem projektu jest:

  1. Opracowanie oraz wykonanie zbiornika do maceracji i nakłuwacza do owoców.
  2. Porównanie aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów roślinnych wyprodukowanych przy użyciu opracowanych urządzeń z aktywnością antyoksydacyjną ekstraktów roślinnych przygotowanych wg technologii obecnie stosowanej w przedsiębiorstwie.

 

Planowym efektem jest uzyskanie ekstraktów o podwyższonym potencjale antyoksydacyjnym dzięki zaprojektowaniu i wykonaniu zbiornika do maceracji oraz nakłuwacza do owoców.